دانشکده علوم پزشکی ساوه رتبه برتر در محور"اثر گذاری"

۰۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۲ کد : ۴۲۹۴ اخبار و اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۳۶
طبق اعلام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دانشکده علوم پزشکی ساوه رتبه اول در محور "اثرگذاری" را در میان دانشگاه های تیپ سه در سال ۱۴۰۱ را بدست آورد.

طبق ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری در سال 1401 در 4 محور، دانشگاه های برتر بر اساس تیپ دانشگاهی انتخاب گردیدند و در این میان دانشکده علوم پزشکی ساوه رتبه اول در محور "اثرگذاری" را در تیپ سوم بدست آورد.

این ارزیابی که در 120 زیر محور  و شاخص صورت گرفته است در چهار محور اصلی حاکمیت و رهبری، تولید و ترجمان دانش، تولید فناوری و اثرگذاری قرار داشت.
طبق اعلام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت: "در این فرآیند ارزیابی برنامه های راهبردی و اولویت های دانشگاه ها جهت رفع نیازهای تحقیقاتی مرتبط با سلامت، وضعیت انتشار و ترجمان دانش و نیز اثرگذاری طرح های پژوهشی به حیطه های تصمیم گیری، ارائه خدمت، وضعیت سلامت و آموزش با دقت وشفافیت مورد بررسی قرار گرفت"

دانشکده علوم پزشکی ساوه با کسب مجوز پذیرش رشته پزشکی در سال 1401 سعی در افزایش اعضای هیئت علمی و همچنین سرمایه گذاری در افزایش روند تولید مقالات و پروژه های تحقیقاتی نموده است.

(عکس از خبرگزاری مهر)


نظر شما :