آزمایشگاه میکروب شناسی

تعداد بازدید:۶۲۸

معرفی آزمایشگاه میکروبیولوژی

تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد از مهمترین عناوین مورد توجه در برنامه توسعه پایدار می باشد  در این راستا مرکز آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده علوم پزشکی ساوه با هدف آموزش فراگیران رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در حیطه مهارت های عملی آزمایشگاهی در سال 1401 تأسیس گردیده است. چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی میکروبیولوژی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

رسالت:

هدف اصلی گروه ارتقاء سلامت جامعه و آموزش نیروی انسانی متخصص و برخوردار از توانمندی علمی در چارچوب نظام اخلاقی است که همگام با افزایش سطح کیفیت آموزش و توانمندی کارشناسان و اعضای هیئت علمی و همچنین توسعه‌ی همکاری بین گروه‌های مختلف زیرمجموعۀ علوم پزشکی است. رسالت گروه میکروب شناسی پزشکی تربیت دانش‌آموختگانی متعهد به اخلاق حرفه‌ای با دانشی بالا در راستای نیازهای جامعه است؛ که در  آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، ارگان‌های آموزشی و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و یا سایر سازمان‌های مرتبط فعالیت کنند. مشارکت در اجرای طرح‌های پژوهشی ملی و منطقه‌ای در جهت ارتقاء سطح بهداشت و درمان و پیشبرد توان علمی نیز از اهداف گروه بشمار می‌رود.

اهداف:

- آموزش نیروی انسانی متخصص، متعهد به نظام اخلاقی و توانمند در علم میکروب‌شناسی پزشکی در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و خدمات درمانی

 -افزایش کیفیت و بروزرسانی کوریکولوم آموزشی

 -اجرای طرح‌های پژوهشی بین رشته‌ای از طریق همکاری با سایر گروه‌های زیرمجموعۀ علوم پزشکی

 -همکاری با مجموعۀ بهداشت و درمان در جهت پیش‌بینی و بررسی روند چالش‌های درمانی و مقاومت دارویی در مورد بیماری‌های عفونی

فعالیت ها:

آموزش کار عملی آزمایش های مربوط به میکروبیولوژی
آگاهی از مقررات و اصول کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی 
برگزاری ارزشیابی مهارت های عملی به روش آزمون عملی
آموزش ارتباط مابین بالین بیمار و کار در آزمایشگاه
برگزاری کارگاه های آموزشی