مدیریت و کارکنان مرکز

تعداد بازدید:۳۲۳

مرکز آموزش مهارت های بالینی

مسئول مرکز مهارتهای بالینی

نام و نام خانوادگی: سمیه خادمی

ایمیل: s.khademi9511@gmail.com

شرح وظایف مسئول :

برنامه­ ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی مدون جهت دانشجویان

نظارت بر اجرای برنامه آموزش مجازی دانشجویان در زمینه آموزش اخذ شرح­حال و معاینات بالینی و مهارت­های عملی

برنامه ­ریزی و نظارت بر اجرای آزمون­های آسکی (طراحی سوالات و سناریو، چیدمان، تصحیح اوراق، نظارت بر تهیه کارنامه، گزارش، ثبت نمرات و صدور گواهی)

تهیه و تدوین کتاب و تهیه متون مرتبط با برنامه های آموزش مهارتی و ارزیابی صلاحیت بالینی

برنامه ­ریزی و نظارت بر فعالیت های پژوهشی مرتبط با آموزش و ارزیابی مهارت های عملی، تهیه پروپوزال و مقاله

تهیه و تنظیم لیست های حق التدریس و حق الزحمه کارگاه های آموزشی و آزمون ها

برنامه ­ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مرتبط با بسته های تحول در آموزش (بسته آزمون ها)

مشارکت در اعتباربخشی مراکز برگزارکننده آزمون

نظارت بر تهیه و تدوین کلیه گزارش های عملکردی کارگروه تحول در آموزش

نظارت بر تهیه مستندات مرتبط با شاخص های رتبه بندی معاونت آموزشی دانشکده

نظارت بر فعالیت های مربوط به نیازسنجی تهیه و تامین و نگهداری و تهیه شناسنامه مولاژهای آموزشی و تجهیزات پزشکی و کتب و جزوات آموزشی

کارشناس مرکز مهارتهای بالینی

نام نام خانوادگی: سارا صدیقی

ایمیل: az6525700@gmail.com

شرح وظایف کارشناس

هماهنگی با اداره آموزش و مدیران گروه ها                                                                            

هماهنگی و نظارت وهمکاری در برگزاری آزمون OSCE و چیدمان ایستگاهها

نظارت بر تشکیل کلاسها در زمان مقرر

اعلام برنامه کلاسها به دانشجویان از طریق برد آموزش مرکز

آشنایی باطرز کار مولاژها و بکاراندازی آنها برای هر کارگاه

حضور و غیاب دانشجویان و گزارش عدم حضور اساتید

نظارت بر استفاده صحیح از مولاژها و وسایل مرکز

تهیه فرم حضور و غیاب دانشجویان

تهیه وسایل کمک آموزشی از قبیل تابلو، پوستر و ...آموزشی جهت یادگیری راحت تر مطالب و تکنیک ها

تهیه برنامه زمانبندی تمرینات آزاد دانشجویان

نظارت بر تمرین ازاد دانشجویان در واحد skill lab

نیازسنجی دانشجویان در زمینه آموزشی و اقدام جهت رفع نیازها

آماده نمودن کارگاههای روزانه و چیدمان وسایل نسبت به نوع کارگاه

تامین وسایل سمعی بصری مورد نیاز هر کارگاه

اعلام کمبودهای مرکز به مسئول مرکز

همکاری در امانت دادن وسایل مورد نیاز دانشجویان جهت تمرین تکنیک ها و پیگیری بازپس گرفتن وسایل

ارائه گزارش کار ماهانه به مسئول مرکز