واحد آموزش

تعداد بازدید:۸۱۵

کارشناس مسئول واحد آموزش رشته پزشکی عمومی

نام و نام خانوادگی: مرضیه پناهی

ایمیل: Panahi172@yahoo.com

شرح وظایف: بررسی وضعیت دروس دانشجویان در زمان انتخاب واحد، نظارت بر ثبت نام اولیه دانشجویان جدیدالورود، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان رشته پزشکی، بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع علوم پایه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان، نظارت برثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه، نظارت بر صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، نظارت و پیگیری نمرات از گروه ها، ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه  و بررسی وضعیت دانشجویان متقاضی امتحان جامع علوم پایه

کارشناس آموزش مقطع علوم پایه

نام نام خانوادگی:

شرح وظایف: بررسی وضعیت دروس دانشجویان در زمان انتخاب واحد، نظارت بر انتخاب واحد و حذف اضافه و حذف نهایی دانشجویان مقطع علوم پایه، بررسی و پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان در مقطع علوم پایه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی به دانشجویان، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انجام امور مربوطه، صدور چک لیست، لیست حضور و غیاب، پیگیری نمرات از گروه ها، مشارکت در ثبت نام و برگزاری آزمون جامع علوم پایه

کمک کارشناس سمعی و بصری و مسئول کلاسها

نام و نام خانوادگی:

شرح وظایف: نگهداری، سرویس تجهیزات کمک آموزشی (کامپیوتر، دیتا پروژکتور، اورهد، اسلاید پروژکتور، سیستمهای صوتی و...) مستقر در کلاسهای آموزشی و سالن اجتماعات دانشکده، رفع مشکلات کامپیوتری احتمالی اساتید محترم آموزشی حین برگزاری کلاسهای درسی، پیگیری ایجاد فضای مناسب آموزشی (نور، صدا، گرمایش و سرمایش، نظافت، صندلی و...)، همکاری در برگزاری مراسم مختلف از جمله روزبازگشایی دانشگاه  ، سمینار و همایش های مختلف، امتحانات، طراحی سوالات ارتقا و ...، پیگیری تهیه وسایل کمک آموزشی

شماره تماس مستقیم واحد آموزش: 08642249542