تاریخچه

تعداد بازدید:۵۴۹

تاریخچه و سوابق دانشکده پزشکی ساوه

دانشکده پزشکی ساوه در سال تحصیلی 1401 نیم سال دوم به عنوان یکی از واحدهای اقماری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک با هدف تربیت نیروی کار آمد پزشکی پا به عرصه آموزش عالی کشور گذاشت و فعالیت خود را با جذب دانشجو در رشته دکتری عمومی پزشکی آغاز نمود.

باتوجه به نیاز رشته پزشکی آزمایشگاه های جامع، بیوشیمی، فیزیولوژی، بافت شناسی، تشریح و آناتومی نیز در محل پردیس دانشگاهی افتتاح گردید که مجهز به تجهیزات پیشرفته و به روز رشته پزشکی می باشند. 

بعلاوه مرکز آزمون، مرکز مهارتهای بالینی، کتابخانه و سایت کامپیوتر نیز متناسب این رشته در محل پردیس پزشکی راه اندازی و تجهیز گردید.


لینک دانلود فایل