اساتید بالینی

تعداد بازدید:۱۴۳۰

 نام و نام خانوادگی : محمدرضا روحانی

رشته: فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

mrohani@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : امیر فضلعلی

رشته: جراحی عمومی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

a.fazlali@Savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: مرجان شریف زاده

رشته: نفرولوژی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

m.sharifzadeh@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی : محمدصالح صدری

رشته: دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:

ms.sadri@savehums.ac.ir

رزومه

نام و نام خانوادگی: سارا خلیقی

رشته: فوق تخصص پزشکی نوزادان

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: 

s.khalighi@savehums.ac.ir

رزومه

   نام و نام خانوادگی:   سهیل اعتمادی

   رشته:                    بیهوشی

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل:      etemady.s@savehums.ac.ir

   رزومه

 نام و نام خانوادگی :   بهاره باغچی

   رشته:       دکترای تخصصی پزشکی / طب اورژانس

   مرتبه علمی:            استادیار

   ایمیل: bahareh.baghchi@kums.ac.ir

   رزومه