سالن علوم تشریح

تعداد بازدید:۲۷۳

درباره سالن تشریح :

سالن تشریح محلی است مجهز به بخش فیکس جسد و همچنین آموزش کالبد شکافی و تدریس عملی و آماده سازی جسد در این محل انجام میشود.


قوانین و مقررات :

اولین برخورد حرفه­ای دانشجویان با بدن انسان، آموزش و کار با جسد میباشد. بنابراین لازم است برای حضور در سالن تشریح به موارد زیر توجه شود :

در تمامی جلسات احترام کامل به جسد لازم و قرائت فاتحه شایسته است.
از اعمال خلاف شئون دانشجویی در سالن تشریح اکیدا پرهیز شود.
راز داری یکی از ویژگی­های یک پزشک موفق است. نسبت به ویژگی­هایی که در اجساد میبینید رازدار باشید.
عکس برداری و فیلم برداری در سالن تشریح ممنوع است.
حضور دانشجویان در ساعت مقرر الزامی است.
ورود بازدید کنندگان بدون هماهنگی با مسئول سالن ممنوع است.
به منظور رعایت اصول بهداشتی، پوشیدن روپوش سفید پزشکی و بستن دکمه­های روپوش الزامی است.
برای لمس جسد از دستکش استفاده شود.
استفاده از عینک محافظ ممنوع است زیرا تجمع بخار فرمالین در پشت عینک برای قرنیه خطرناک است.
خوردن و آشامیدن در سالن تشریح ممنوع است.
در هنگام برگذاری کلاس عملی، استفاده از تلفن همراه اکیدا ممنوع است.
از قرار دادن وسایل خود در مسیر سالن تشریح و یا مجاور جسد خودداری شود.
هرگونه اتفاق در سالن تشریح باید به اطلاع مسئول سالن تشریح برسد.
خارج کردن بخش­های مختلف جسد، وسایل، تجهیزات و اطلس از سالن تشریح ممنوع است.